Helleristningen Skolekorps (tidl Åskollen)

Historie

Helleristningen skolekorps - 75 år i 2022.

Stor jubileumskonsert i Drammen teater 24. april 2022.

Jubileumstur til Italia 19-24 30 juni 2022.

Helleristningen skolekorps har sitt utspring i Drammens Glassverks Guttemusikkorps, som ble stiftet 17. mars 1947.

 

Korpset fikk navnet Åskollen Skolekorps i 1964. Dette betydde store forandringer – blant annet det at jenter kunne være med.

 

Korpset rekruterte fra Åskollen skole inntil ca år 2005 da rekruttering også fra Brandengen stratet. Ifm sammenslåing med Skoger skolekorps har elever fra Skoger skole spilt i korpset siden 2018.

 

Helleristningen skolekorps fikk sitt nåværende navn 24. okt 2020. Hensikten var å oppfattes som det naturlige skolekorpset for alle tre skoler (Brandengen, Skoger og Åskollen).

 

Korpset har jubileumsmarkering hvert 5. år, vi feiret 70 års jubileum i 2017 med korpstur til Belgia og Nederland.

 

Korpset har en god organisering og en ryddig økonomi. Hovedinntektskilden er vårt store loppemarked - en sosial happening for store og små og for hele Åskollen. Dette muliggjør at korpset kan tilby et profesjonelt musikalsk opplegg kombinert med subsidierte aktiviteter.

   


Get Adobe Reader

 Korpsets første 40 år Read file