Helleristningen Skolekorps (tidl Åskollen)

Et profesjonelt pedagogisk tilbud

Helleristningen skolekorps tilstreber å tilby alle musikanter på alle nivåer og aldre et godt og profesjonelt musikalsk tilbud.

Korpset har derfor dyktige dirigenter og et samarbeide med Drammen kulturskole.

* Korpset har fellesøvelser torsdager fra kl 1800 på Åskollen skole (B-bygget)
* Individuell undervisning en gang i uken i regi av kulturskolen

NB: Korpset dekker kostnaden ved kulturskolen

Man begynner i skolekorpset når man går i tredje klasse eller eldre.

På våren gjennomføres rekrutering av nye musikanter med konserter og opplegg på Brandengen, Skoger og Åskollen skole. Det arrangeres rytme/musikk/sanglek for intereserte i andre klasse. Man velger instrument før sommeren.

Det første året spiller man i Aspirantkorpset. Deretter to år i Juniorkorpset før man går over i Hovedkorpset.

For eldre nybegynnere lages et spesielt opplegg slik at de raskere kommer inn i Hovedkorpset.

 

Øvingssted: Åskollen skole

Korps  Dag  Tid  Sted  0  0  0  0  0  0 
Aspiranter   Torsdag   1745-1830   Åskollen skole (kjeller bygg B)              
Junior   Torsdag   1845-1945   Åskollen skole (kjeller bygg B)              
Hovedkorps   Torsdag   1800-2030   Åskollen skole (kjeller bygg B)              
Rekruttering (2. klasse)   august 2022