Helleristningen Skolekorps (tidl Åskollen)

Hovedkorps

Hovedkorpset består av ca 25 musikanter.

Musikken spenner fra tradisjonelle marsjer via musicals til spesialskrevne stykker.

Korpsets dirigent er Atle Sønstebø fra Drammen kulturskole.

Det legges vekt på samspill såvel som enkeltprestasjoner i form av soloer.

Fellesøvelse:
Torsdager 1800-2015
Åskollen skole B-bygget Tverliggeren, 3038 Drammen

Individøvelser i regi av Drammen kulturskole.